Het ei en de zaadcel die het negen maanden voordien nog was, waren nu onafscheidelijk verbonden, woekerden tot wat het nu was: een tot wasdom gekomen embryo. Een bedje vol verwachtingen voor zij die het ei en zaadcel produceerden en tot samensmelten hadden gebracht. Of het zou opgroeien tot hun trots, last of kanker hing af van in hoeverre het hun verwachtingen inlossen zou.

Leave a Reply