Tot zes voor tien hield De Catalaanse president iedereen in spanning. Het antwoord of hij al dan niet de onafhankelijkheid verklaarde verleden week dinsdag zit verscholen tussen de zinnen van dit schrijven

“Geapprecieerde President, (Enige ironie ontbreekt hier niet richting Rajoy),

Het Catalaanse volk besliste op 1 oktober met een grote meerderheid door middel van een referendum de onafhankelijkheid. Met een percentage dat hoger ligt dan waarmee de Britten de Brexit verklaarden.

Op 10 oktober hield het Catalaanse parlement een zitting met als doel de resultaten en de gevolgen van het referendum te beoordelen (Dus was er geen onafhankelijkheidsverklaring?) en waar ze voorstelde het haar gegeven mandaat uit te stellen om tot dialoog te komen.

Ik deed dit om aan de vraag te voldoen van verschillende organisaties, politici en instituties vanuit Europa en de gehele wereld die tot u en mij werden gericht om tot dialoog te komen. In mijn brief naar u van afgelopen maandag vroeg ik om een onderhoud waarop ik geen antwoord kreeg.

Op eendere wijze werd ook niet ingegaan om de onderdrukking stop te zetten, integendeel, die is opgevoerd en heeft geleid tot het gevangennemen van de voorzitters van de Assamblea Nacional de Catalunya en Omnuim Cultural. Twee organisaties met een verleden van vredigheid, beschaafdheid en democratisch.

Het uitstel blijft van kracht. (Van onafhankelijkheid verklaren, dus was er geen onafhankelijkheidsverklaring blijkt nu eindelijk duidelijk uit deze woorden)
De beslissing om de wet 155 (Het nietig verklaren van de Catalaanse autonomie) in werking te laten treden, na het stemmen in de senaat, behoort toe aan de Nationale regering. Ondanks alle inspanningen van onze zijde, toont het antwoord van uw zijde door de autonomie van Cataloniƫ nietig te verklaren aan dat u zich niet bewust bent van dit probleem, waar u niet over in dialoog wil gaan.

Indien de centrale regering volhard de wet 155 in werking te laten treden zonder bereidheid tot dialoog te tonen en te antwoorden met onderdrukking, dan kan het Catalaanse parlement indien zij dit opportuun acht, stemmen over een formele verklaring van de onafhankelijke republiek Cataloniƫ, waar zij niet toe overging op 10 oktober.

Hoogachtend (Hier druipt de ironie ervan af als stroop van een wafel).

Keep you informed
Twitter: @vandepotgerukt

Leave a Reply