Volgens de ene een miljoen mensen, de andere 350.000. Dat cijfergedans bij manifestaties altijd een pak hoger liggen volgens organisatie dan politie is geen nieuws, maar dagelijkse kost.

Hoe dan ook was er een duidelijk signaal: Een verdeeld volk. Niet elke Catalaan staat te popelen om Spanje te verlaten. De manifestatie georganiseerd door “La societat civil Catalana” ging door met de leuze: Terug bij zinnen komen! En zoals het hoort bij alles, ook hier een complottheorie: Het waren ingevoerde Spanjaarden die van heinde en verre kwamen! Het hoeft weinig betoog dat een dergelijke massa niet in te voeren valt. Dat er ook mensen van buiten Catalonie waren staat buiten kijf, het overgrote deel waren wel degelijk inwoners van de Catalaanse contreien. Velen spraken ook Catalaans en het algemen gevoel was opluchting. Na lange tijd gezwegen te hebben was het gisteren eindelijk hun kans om ook hun stem te laten horen. “Stilaan begon angst het over te nemen te uiten dat ik niet voor onafhankelijkheid was,” vertelde iemand. “Meteen was je fascist als je dat durfde te beweren dus zweeg ik maar”.

Geen onzin sprak de man. Aan den lijve maakte ik mee hoe de druk groot was. Debat was verdwenen. Het was letterlijk voor onafhankelijkheid of de stempel fascist opgedrukt krijgen.

Nobelprijswinnaar voor literatuur Mario Vargas Llosa en de de-expresident van het Europees parlement legden ten overstaan van de massa een verklaring af in klaar en duidelijke taal.

Vargas Llosa: Passie kan gevaarlijk zijn als die ingegeven wordt door fanatisme en racisme. De ergste passie is nationalisme!

Josep Borell: Catalonie is niet Kosovo. Is geen bezette staat zoals sommigen beweren maar een vrij land. En grenzen zijn de littekens van de geschiedenis gegraveerd in de huid van de aarde met bloed en vuur.

In het programma “30 minuts” zond de Catalaanse televisie beelden en interviews uit die ze afgelopen dagen gemaakt had over de Catlaaanse president Puigdemont.
Puigdemont toverde uit zijn onuitputbare trukendoos alweer een staaltje van vernuft in spelletjes spelen.
“Er is geen enkel contact met de centrale regering, ze beweren te willen praten maar wij willen maar over 1 iets praten en dat is niet bespreekbaar volgens de centrale regering. Dinsdag zal ik dan ook de onafhankelijkheid uitroepen. Niet unilateraal, maar wettelijk. Want de de uitslag van het referendum is een wettelijke en daar heeft het volk gesproken”.

Geniale zet of dwaas spel? Dwaas spel brom ik u. Het referendum was ongrondwettelijk maar Puigdemont oordeelt dat die uitgeschreven is door het democratische parlement van Catalonie, dus wettelijk. Het slimme is dat hij het niet meer als “unilateraal” beschouwt. Maar daar heeft de Spaanse regering geen boodschap aan. En velen beginnen het spuugzat te worden. Zien bedrijven eieren voor hun geld kiezen de keet verlaten. Bij mogelijkse onafhankelijkheid behoren ze anders niet meer tot de EU en zijn ze afgesneden van eender welke toegang tot de Centrale Europese bank.

Morgen is alweer een d-day voor de Catalanen. Bij het uitroepen van onafhankelijkheid zullen er niet voldoende knikkers zijn om de stront aan te smeren.

Keep you informed.

Tom

Leave a Reply